DOQ Priorat

Els vins de la DOQ Priorat s'originen en una regió muntanyosa molt delimitada. Les vinyes creixen en sòls molt pobres, a mercè dels pendents, resistint inclemències meteorològiques i condicions del tot adverses. La seva productivitat és minsa, però en canvi, la qualitat dels fruits és extraordinària.

Les vinyes estan sotmeses als rigors de l'hivern i a les calorades d'estiu, pateixen fortes oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit, i han de sobreviure en terrenys de precipitació escassa. Aquestes condicions climatològiques sumades a les d'una orografia abrupta que dificulta enormement el treball humà, confereixen un fort caràcter als vins i els doten d'una gran complexitat.

El procés d'elaboració passa per fermentacions llargues i controlades, maceracions completes i un envelliment mínim de dos anys en bóta, que confereixen als vins cos, persistència, densitat, riquesa i brillantor.